صفحه اصلي|تماس با ما|نقشه سايت|Email|English|العربيه
   
Contact Us
 


210

Untitled-4

   
قیمت روزانه ارز
 
   
دیگر سایت های مجموعه
 
   
پیوندهای مرتبط
 

pmg-n 9بازار عراق


   
 
Products

pmg group

Production of plastic pallets
 
Urban trash plastic & 

Oil contains paraffin and vaseline

(
Chemicals (CAUSTIC SODA

Bitumen production


 L6335198138680          barbari

                       
TL : 6633988- 0311 

TL & FAX : 89-6641788- 0311
MOb : 09127233491


125  25c10b86-3151-4a48-b24c-42632072d892  Photo-0251-SMAL103 

   
سایت های مفید
 
   
وضعیت جوی
 
   
آمار سایت
 
   
تبلیغات
 

صفحه اصلي|تماس با ما|نقشه سايت

Copyright © 2008-2010 PMG Group Company. All rights reserved

ارتباط با واحد انفورماتیک شرکت